Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Complint amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li informem dels tractaments de dades que es pot produir quan es navego o interactuï a través d’aquesta pàgina web.


Tractament: Formulari de Contacte
Responsable: DISSENY PROGRAMACIO I MUNTATGES D'AUTOMATISMES, S.L.
Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es reben per la web
Legitimació: La seva pròpia petició
Dades: Nom, cognom i mail
Procedència de les dades: Del mateix interessat.
Destinataris: No es comuniquen les dades a tercers.
Transferències internacionals: No estan previstes.
Mesures organitzatives: S’apliquen mesures d’àmbit tècnic ,organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.
Drets i informació addicional: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a DISSENY PROGRAMACIO I MUNTATGES D'AUTOMATISMES, S.L., C/ I, 31 - 17840 Cornellà de Terri , o per correu electrònic al mail dpma@dpma.es.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
L’exercici dels seus drets es gratuït.